InnoMaint

Giám sát, Đo lường và Quản lý hoạt động bảo trì hằng ngày trong mọi cơ sở và điều kiện sản xuất kinh doanh. 

InnoMaint là ứng dụng trên nền điện toán đám mây (cloud-based) cho phép giám sát, đo lường và quản lý tất cả các hoạt động bảo trì trang thiết bị, máy móc, quản lý hoạt động và công việc của đội ngũ nhân viên kỹ thuật mọi lúc mọi nơi, thông qua web và ứng dụng di động (mobile application).

Ứng dụng InnoMaint phục vụ trực tiếp và thiết thực các mô hình vận hành:

Bảo trì Máy móc thiết bị (Equipment Maintenance)

Quản lý Dịch vụ bảo trì (Field Service & Facility Management)

Dành cho các Nhà máy, Bệnh viện, Trường học, Công trường xây dựng tự quản lý hoạt động bảo trì

Dành cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì cho Khách hàng

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA