Sophos

Giải pháp trọn vẹn cho mọi vấn đề về an ninh thông tin: chống virus; bảo vệ máy tính; bảo vệ máy chủ; tường lửa

BPA Solutions

Giải pháp hoàn hảo cho bài toán quản lý rủi ro (risk management), quản lý chất lượng (quality management) và quản lý tuân thủ: GDPR, ISO...

K2

Giải pháp mạnh cho bài toán tự động hoá quy trình (process automation)

InnoMaint

Giải pháp hoàn hảo cho bài toán quản lý bảo trì máy móc, trang thiết bị: quản lý tải sản; quản lý trang thiết bị; quản lý dịch vụ kỹ thuật

Kissflow

Giải pháp linh hoạt cho bài toán tự động hoá quy trình (process automation): thiết lập các quy trình quản lý không cần viết code 

Plan Brothers

Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho các yêu cầu thiết lập công cụ đánh giá và báo cáo hiện trường: đánh giá; bảng kiểm; bằng chứng

iziHelp

Giải pháp tốt và linh hoạt cho bài toàn quản lý yêu cầu của Khách hàng: quản lý yêu cầu; quản lý quan hệ khách hàng đa kênh

iziCall

Giải pháp hoàn chỉnh cho bài toán thiết lập tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài nội bộ: tổng đài nội bộ; tổng đài chăm sóc khách hàng

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA