Chọn gói

Central Endpoint Protection

Bảo vệ máy trạm, chọn 1 trong 4

55.000đ/tháng

Central Intercept X Advanced

Bảo vệ máy trạm, chọn 1 trong 4

90.000đ/tháng

Central Intercept X Advanced with EDR

Bảo vệ máy trạm, chọn 1 trong 4

135.000đ/tháng

Central Endpoint Intercept X

Bảo vệ máy trạm, chọn 1 trong 4

51.000đ/tháng

Central Server Protection

Bảo vệ máy chủ, chọn 1 trong 3

82.000đ/tháng

Central Intercept X Advanced for Server

Bảo vệ máy chủ, chọn 1 trong 3

164.000đ/tháng

Central Intercept X Advanced for Server with EDR

Bảo vệ máy chủ, chọn 1 trong 3

213.000đ/tháng

Central Email Advanced

Bảo vệ email (tương thích Office 365 và Gsuite, và tất cả mail server khác)

62.000đ/tháng

Central Device Encryption

Mã hóa full disk encryption

32.000đ/tháng

Central Mobile Advanced

Quản lý thiết bị Mobile

100.000đ/tháng

Central Phish Threat

Đào tạo người dùng  bằng cách giả lập tấn công phishing

59.000đ/tháng

Central Wireless Standard (for APX)

Quản lý thiết bị wireless của Sophos (APX  120, 320, 530, 740)

132.000đ/tháng
Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA