Chọn góiiziCloud

Space

Email

Đảm bảo gửi và nhận email không bị spam

Đảm bảo hệ thống email uptime 100%

Số lượng email gửi tối đa trong vòng 1 giờ

Current Connections

SSL và mức độ bảo mật

Addon Domain

iziHosting-S

Space

Email

Đảm bảo gửi và nhận email không bị spam

Đảm bảo hệ thống email uptime 100%

Số lượng email gửi tối đa trong vòng 1 giờ

Current Connections

SSL và mức độ bảo mật

Addon Domain

5GB

20

98%

200

150

Miễn phí

3

299.000đ/tháng

iziHosting-M

Space

Email

Đảm bảo gửi và nhận email không bị spam

Đảm bảo hệ thống email uptime 100%

Số lượng email gửi tối đa trong vòng 1 giờ

Current Connections

SSL và mức độ bảo mật

Addon Domain

10GB

80

Trung bình

99%

350

200

Trung bình

8

749.000đ/tháng

iziHosting-L

Space

Email

Đảm bảo gửi và nhận email không bị spam

Đảm bảo hệ thống email uptime 100%

Số lượng email gửi tối đa trong vòng 1 giờ

Current Connections

SSL và mức độ bảo mật

Addon Domain

20GB

100

Cao cấp

100%

400

300

Cao cấp

10

939.000đ/tháng

Thông số kỹ thuật

BandwidthKhông giới hạn

MySQLKhông giới hạn

LiteSpeed Webserver

Caching chuyên dụng

Tài khoản SSH

Tự động cài đặt hơn 450 mã nguồn khác nhau

Parked DomainKhông giới hạn

SubdomainKhông giới hạn

FTP AccountKhông giới hạn

PHP 4.x/5.x / 7.x

Statisticsc

Panel phiên bản mới nhất

Support 24/7/365

BackupHàng ngày

Chủ động restore không cần gửi ticket

Cam kết ổn định và uptime99,9%

Phí khởi tạoMiễn phí

Thanh toán tối thiểu1 tháng

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA