Chọn gói

Số lượng user

Email theo tên miền riêng

Dung lượng mailbox

Giá mỗi user

Personal

1-5

@yourcompany.com

30GB

369.000đ/tháng

Starter

6-25

@yourcompany.com

30GB

259.000đ/tháng

Business

26-49

@yourcompany.com

30GB

199.000đ/tháng

Enterprise

Trên 50

@yourcompany.com

30GB

139.000đ/tháng

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ 24/7/365 bởi Google (phone, email và online)

Quản lý các thiết bị di động

Google Drive 30GB

Google Docs

Google Sheets

Google Forms

Google Slides

Google Sites

Video and voice conferencing

Smart shared calendars

Easy to manage

Easy data migration

Thời gian đăng ký tối đa12 tháng

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA