Về chúng tôi

IziCloud cam kết đem đến cho Khách hàng các dịch vụ và ứng dụng ổn định nhất, từ các dịch vụ cơ bản cho hạ tầng CNTT cho đến các ứng dụng quản lý chuyên biệt, không thể thiếu cho tiến trình số hoá, tự động hoá và chuyển đổi số trong hoạt động của bất cứ doanh nghiệp hay tổ chức nào.


'A cloud managed services partner' là định vị của iziCloud: chúng tôi không chỉ là nhà cung cấp, mà thật sự là đối tác của Khách hàng sử dụng dịch vụ.


IziCloud thấu hiểu quy trình triển khai và khai thác các ứng dụng, nhờ thế có thể cùng với khách hàng quản lý tốt nhất các rủi ro liên quan.

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA