Chính sách bồi thường

IziCloud cam kết nếu dịch vụ của chúng tôi không đảm bảo uptime* 99.9% (tức là gián đoạn tối đa không quá 43 phút) mỗi tháng thì sẽ có chính sách bồi thường cho quý khách thêm thời gian sử dụng dịch vụ tham chiếu tương ứng với tỷ lệ uptime như bảng sau:

 

STT

Tỷ lệ Uptime

Chính sách
bồi thường

1

>= 99.9%

0% (Đúng như cam kết)

2

99.8%

10%

3

99.7%

20%

4

99.6%

30%

5

99.5%

40%

6

99.4%

50%

7

99.3%

60%

8

99.2%

70%

9

99.1%

80%

10

99.0%

90%

11

< 99.0%

100%

 

Để có thể nhận bồi thường thời gian sử dụng dịch vụ quý khách cần đảm bảo các yếu tố sau:

Cách thông báo yêu cầu bồi thường:

  • Gửi thông báo yêu cầu bồi thường cho chúng tôi qua email trong vòng 5 ngày kể từ thời gian bị gián đoạn dịch vụ.

  • Tất cả các thông báo yêu cầu bồi thường phải đính kèm mã ticket liên quan đến sự cố kỹ thuật gây gián đoạn dịch vụ.

Các trường hợp không hỗ trợ bồi thường:

Tuy nhiên, có những trường hợp downtime** vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của Izicloud, chúng tôi sẽ không hỗ trợ bồi thường. Cụ thể trong các trường hợp sau:

  • Việc bảo trì đã có thông báo chính thức qua email và trên website.

  • Dịch vụ trên VPS/Server của quý khách bị lỗi như: apache, database, SQL…

  • Khách hàng tự gây gián đoạn dịch vụ của mình.

  • Dịch vụ bị gián đoạn do khách hàng chưa thanh toán cước phí hoặc vi phạm các quy định sử dụng dịch vụ.

  • Dịch vụ bị gián đoạn do sự cố đường truyền kết nối từ phía khách hàng.


*uptime: là thước đo độ tin cậy của hệ thống, được tính dựa trên số giờ mà hệ thống hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định và được biểu diễn dưới dạng phần trăm.

**downtime: ngược lại với uptime, là thời gian hệ thống không khả dụng hoặc ngoại tuyến

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA