Chọn gói - Email Hosting

Số Lượng Hộp Mail

Dung lượng

Giới hạn email gửi trong 1 giờ

Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp Email

Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS

Số Lượng Hộp Mail

Dung lượng

Giới hạn email gửi trong 1 giờ

Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp Email

Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS

Chọn gói - Email Server

Số Lượng Hộp Mail

Dung lượng

Giới hạn email gửi trong 1 giờ

Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp Email

Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS

Thông số kỹ thuật

Dung Lương 1 mail gửi đi25MB

Mã hóa email

Tạo email nhóm

Webmail

Bản Điều Khiển Quản Lý email

Hỗ trợ đổi password

Giám sát email

Chứng thực SPF/DKIM

SSL miễn phí

Catch all email

Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế

Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)

Hỗ trợ kỹ thuật24/7/365 Ticket/Call Center

BackupHàng ngày

Đảm bảo không bị mất email

Thời gian khởi tạoKhởi tạo ngay

Phí khởi tạoMiễn phí

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA